Privacy

De website van Kassaset.nl is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.
Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Kassaset.nl in contact treedt, geeft u bepaalde persoons- bedrijfsgegevens op. Deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Op de website van Kassaset.nl worden links naar andere websites vermeld. Kassaset.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Kassaset.nl verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij Kassaset.nl daar wettelijk toe is verplicht.